Corpus Solutions

CYBERSECURITY EXPERTS
EN
☰ Menu

Bezpečnost ICT

Základní kybernetická bezpečnost

Základní obranné prvky “první linie”. Tato dnes již standardní bezpečnostní řešení jsou koncipovaná jako východisko a předpoklad pro budování pokročilejší kybernetické bezpečnosti organizací. +

Pokročilé detekce a vizualizace

Řešení určená pro detekci neobvyklého chování systémů v infrastruktuře s pokročilou formou vizualizace. Umožní vám lépe poznat slabá místa v zabezpečení infrastruktury i aplikací a lépe se zorientovat v kvantech bezpečnostních událostí a zranitelností. +

Efektivní kybernetická obrana

Plánování kybernetické strategie organizací a zvyšování odolnosti proto moderním bezpečnostním hrozbám. Současné útoky vyžadují vysokou expertnost, precizní řízení operativní bezpečnosti a přehled nad vlastními ICT aktivy. +

TECHNOLOGIE JSOU ZÁKLADEM, ALE KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST JE PŘEDEVŠÍM O LIDECH.

Konzultace zdarma

novinky

Nové zranitelnosti komponent Rockwell

15. 07. 2019

Podle informací, které na počátku května 2019 zveřejnily ICS-CERT a Rockwell Automation, jsou programovatelné logické kontrolery CompactLogix 5370, Compact GuardLogix 5370 a Armor Compact GuardLogix 5370 s firmwarem verze 30.014 a starší ovlivněny dvěma zranitelnostmi způsobující DoS. Vážnější z nich, objevená výzkumníkem Georgem Lashenko, je označena jako CVE-2019-10954 a byla klasifikována jako „vysoce závažná“. Přetečení vyrovnávací paměti umožňuje vzdálenému a neověřenému útočníkovi způsobit na zařízení DoS zasláním speciálně vytvořených paketů konfigurace SMTP na port 44818.

+

Kybernetické útoky v průmyslu 4.0

15. 07. 2019

Kybernetickým hrozbám z okolního světa čelí průmyslové řídicí systémy (ICS – Industrial Control System), provozní technika (OT - Operational Technology) a kritická infrastruktura více než by mnozí čekali. Historicky byly tyto systémy odděleny doslova fyzicky od podnikové IT infrastruktury. Tento termín mýtické “vzduchové mezery” se dodnes často zmiňuje. Skutečně existuje? Zajímavou statistiku přináší poslední výroční zpráva společnosti CyberX, kde poměr auditovaných průmyslových systémů připojených na internetu je na hranici 40% a těch skutečně oddělených je 60%.

+

Corpus Solutions Security Advisory: Zranitelnost procesorů Intel Spoiler

11. 03. 2019

Shrnutí Spoiler zneužívá spekulativní provádění instrukcí (speculative execution), obdobně jako chyby Spectre a Meltdown, k ovlivnění běhu instrukcí. Popis Spoiler zneužívá spekulativní provádění jednoduchých instrukcí a logiku rozlišení závislostí (dependency resolution logic), kterou procesory Intel používají na detekci a řešení chybných závislostí. Chybná závislost nastává během alokace 1 MB spekulativních přístupů do paměti, která je zneužita k získání informací o mapování fyzické paměti. Využití jednoduchých instrukcí jako load (načítaní) umožňuje zneužití této chyby v různých prostředích, včetně virtuálů a sandboxů.

+

Corpus

produkty

Bezpečnost ICT

Všechny oblasti kybernetické bezpečnosti.

Aplikace

Informační systémy na míru.

Datová inteligence

Analýza nestrukturovaných dat.

čísla

8 949 828 TB

Dat zachráněno

1 949 828 €

Ochráněno před krádeží

99 828

Vypitých káv

partneři