Corpus Solutions

CYBERSECURITY EXPERTS
EN
☰ Menu

Cybersecurity Explorer

Pouze aktuální přehled o dění v ICT infrastruktuře znamená účinnou kybernetickou obranu.

Správa IT aktiv představuje nezbytný základ pro všechna pokročilejší bezpečnostní řešení. Řízení IT aktiv, vizualizace vztahů mezi technickými aktivy a business procesy umožní v případě výpadků rychle identifikovat úzká místa v infrastruktuře a určit dopad na vlastní business. Kombinace pohledů na IT aktiva z perspektiv bezpečnostních manažerů, vlastníků aktiv a IT správců nabízí účinné řešení pro jednotný přehled a řešení vzniklých incidentů.

ŘEŠENÍ CYBERSECURITY EXPLORER UMOŽNÍ

  • poskytnout rychlý a vždy aktuální obraz o vztazích mezi zařízeními ICT infrastruktury
  • vizualizovat ICT zařízení a jejich komunikačních vztahy v infrastruktuře v interaktivním grafickém prostředí
  • notifikovat o změnách v infrastruktuře (nové vztahy, prvky, rizika), tj. nabízí pohled na nová a potenciálně nebezpečná zařízení v komunikační infrastruktuře
  • rychleji vyšetřovat kybernetické incidenty díky lepší orientaci v komplexním prostředí
  • využít moderních principů detekce neobvyklých bezpečnostních událostí

Dosahovat centralizovanou a plynulou spolupráci mezi

  • architekty IS
  • bezpečnostními analytiky
  • operátory bezpečnostního monitoringu
  • IT / síťovými administrátory
  • bezpečnostními manažery

Reálné propojení provozní infrastruktury na úroveň business služeb.